Medidyne

Medidyne

Medidyne opgraderer medarbejdernes kompetencer i Microsoft-teknologier med standardkurser i læringsportalen IntraActive Learning.

Medidyne leverer produkter til akutte og kritisk syge patienter og har i dag en førende position i Norden inden for salg af genoplivningsudstyr. For at støtte op omkring endnu bedre udnyttelse af digitale værktøjer, gør Medidyne nu brug af en ny læringsportal med færdige kurser i Microsoft-teknologier.

For en virksomhed med flere lokationer er det ikke lige nemt at sprede de nødvendige kompetencer, så alle kan få glæde og gavn af de muligheder, der findes. Og hvad gør man, når et værktøj får nye funktioner eller på anden måde ændrer sig? Hvordan kan man få den enkelte medarbejder "med"?

Med en systematiseret tilgang og lettilgængelige kurser, der er til at forstå og som løbende opdateres, kan man komme langt. 


"Vi vil gerne sætte vores medarbejdere i stand til at udnytte de dokumenthåndteringsværktøjer, der findes i form af SharePoint, Teams og OneDrive for Business. Det er vigtige programmer, der kan give en bedre og mere effektiv hverdag - særligt hvis man oplever at være selvhjulpen og "kunne gøre det selv". Her kan de færdige standardkurser spille en vigtig rolle. På den måde kan læringsportalen give vores brugere en specifik viden, de kan bruge i deres hverdag, samtidig med at de kan optimere deres viden om Microsoft-programmerne generelt."

Knut Clem

CEO

Lignende cases